KPMG AB

Org.nr 556043-4465
Vasagatan 16, 111 20 Stockholm

Media

Sök efter "KPMG AB"

Alla länkar är till externa källor

Snabbfakta

Realtid - Frontpage 08.06.2021 01:47:27 Nyhet
För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten, kontakta Peter Ekström på tel. 070 813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Kommuniké från årsstämma i Cyxone AB den 3 juni 2021

CisionWire - SE - Nyheter 03.06.2021 02:17:46 Nyhet
Idag, den 3 juni 2021, hölls årsstämma i Cyxone AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

M.O.B.A. Network tillträder förvärvet av Magic Find

CisionWire - SE - Nyheter 28.05.2021 12:35:51 Nyhet
INSIDER INFORMATION: M.O.B.A. Network AB (”M.O.B.A.” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt samtliga aktier i det amerikanska bolaget Magic Find Inc (”Magic Find”), för en köpeskilling om 12 miljoner USD...

Kallelse till årsstämma den 23 juni 2021 i Isofol Medical AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 25.05.2021 04:42:00 Nyhet
Göteborg, Sverige, 24 maj 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), kallar härmed aktieägarna i Isofol Medical AB (publ), org.nr 556759-8064 med säte i Göte...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OSSDSIGN AB

CisionWire - SE - Nyheter 22.05.2021 09:18:52 Nyhet
Aktieägarna i OssDsign AB, org.nr 556841-7546, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 juni 2021 klockan 10.00. Årsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer informatio...

Strandskyddet skapar konflikter – nu ska konsult lösa problem mellan politiker och tjänstemän

SVT - Homepage 21.05.2021 09:25:49 Nyhet
– Vi i Moderaterna och även Centern vill ha lättnader på strandskyddet och då godkänner vi ibland ärenden som är på gränsen för godkänt för att få saken prövad av länsstyrelsen, säger Peter Lagerqvis...

Snabbfakta

Realtid - Frontpage 19.05.2021 07:23:52 Nyhet
För ytterligare information eller frågor rörande tjänsten, kontakta Peter Ekström på tel. 070 813 51 85 eller peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB

CisionWire - SE - Nyheter 12.05.2021 10:44:40 Nyhet
Stockholm den 12 maj 2021 Empir Group AB, org.nr 556313-5309 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 12 maj 2021 kl. 15.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslu...

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

CisionWire - SE - Nyheter 10.05.2021 02:43:04 Nyhet
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma måndagen den 10 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av c...

Kommuniké från årsstämma i Mentice AB

CisionWire - SE - Nyheter 07.05.2021 05:43:20 Nyhet
Mentice AB (publ) har hållit årsstämma den 6 maj 2021. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.