Proff

Kpmg AB

Org.nr556043-4465
AdressVasagatan 16, 111 20 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdatum

2022-10-01

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-10-01

Slutdatum

2023-09-30

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

LÖNER & UTDELNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 003-00-
Löner övriga1 199 2941 073 9141 025 553933 066843 909
Föreslagen utdelning330 335312 16900188 078

RESULTATRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 672 4683 344 4142 791 8762 536 9792 435 392
Avskrivningar och nedskrivningar−45 808−28 001−31 420−25 493−20 302
Summa rörelsekostnader−3 264 485−2 899 591−2 402 840−2 277 394−2 160 660
Rörelseresultat efter avskrivningar407 983444 823389 036259 585274 732
Finansiella intäkter32 1809 6801 2491 3711 279
Finansiella kostnader−8 812−2 194−1 808−1 724−1 185
Resultat efter finansnetto431 350452 309388 477259 232274 826
Resultat före skatt404 351397 309343 477209 232263 492
Skatt på årets resultat−86 468−86 687−73 867−47 979−61 504
Årets resultat317 883310 622269 610161 253201 988

BALANSRÄKNING

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar32 25649 56154 84259 31421 944
Materiella anläggningstillgångar59 64333 66126 06841 89551 162
Finansiella anläggningstillgångar6 3676 3676 3673 222647
Summa anläggningstillgångar98 26689 58987 277104 43173 753
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar509 275525 284412 912345 926395 056
Kassa och bank206 985348 246285 012152 429294 846
Summa omsättningstillgångar1 087 2591 127 7951 033 404754 126959 520
Summa tillgångar1 185 5241 217 3841 120 681858 5571 033 273
Summa fritt eget kapital380 849362 683332 537177 377238 593
Summa eget kapital410 338404 625376 025233 277260 102
Summa avsättningar39 95720 84434 56724 23231 299
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder171 010173 067114 69088 283124 219
Summa kortfristiga skulder735 230791 915710 089601 048741 872
Summa eget kapital och skulder1 185 5241 217 3841 120 681858 5571 033 273
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Kpmg AB

Org.nr 556043-4465

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter