Proff

Zinkgruvan Mining AB

Org.nr556523-9414
AdressCentrumv. 1, 696 76 Zinkgruvan

Zinkgruvan Mining ingår sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2020 blev 1,4 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 2 miljarder kronor. Företaget har 430 medarbetare och ett åttiotal entreprenörer.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD9 41120 18814 36313 64715 191
Löner övriga264 594263 940243 639221 568212 398

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 981 3611 993 4721 512 8161 886 4441 868 649
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−16 226−3 664−10 071−3 335−6 780
Rörelseresultat efter avskrivningar1 387 004684 040223 843551 221710 638
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter398 547187 60295175 619127 381
Räntekostnader och liknande resultatposter−4 827−4 247−5 598−5 153−6 068
Resultat efter finansiella tillgångar1 780 724867 3957 322621 687831 951
Resultat före skatt1 233 041469 52113 274396 772511 703
Skatt på årets resultat−267 456−99 018−8 705−85 946−111 340
Årets resultat965 585370 5034 569310 826400 363

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar9 41910 91512 41112 3208 444
Materiella anläggningstillgångar2 580 6832 470 8982 514 5422 241 6032 148 134
Finansiella anläggningstillgångar3 484 7262 342 8431 776 7691 845 56025 516
Summa anläggningstillgångar6 074 8284 824 6564 303 7224 099 4832 182 094
Färdiga varor och handelsvaror131 249195 26499 22575 05768 017
Kundfordringar225 108135 746155 107156 137123 202
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar585 997649 511386 419571 8572 245 617
Summa tillgångar6 660 8255 474 1674 690 1414 671 3404 427 711
Summa fritt eget kapital3 383 8752 418 2902 047 7872 043 3041 732 478
Summa eget kapital3 715 0722 749 4872 378 9842 374 5012 063 675
Summa avsättningar563 336617 685635 676368 127355 012
Summa långfristiga skulder79 796389 260409 049483 181502 514
Leverantörsskulder90 54763 91455 28779 73881 708
Summa kortfristiga skulder827 231551 928229 079402 226606 471
Summa eget kapital och skulder6 660 8255 474 1674 690 1414 671 3404 427 711
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Zinkgruvan Mining AB

Org.nr 556523-9414

Profile-7021941

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter