Proff

Zeb

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556543-4056
AdressBiblioteksg. 11, 111 46 Stockholm

ZEB IN THE NORDICS

In 2012 we established our presence in the Nordics through the opening of our Stockholm office. Since then we have developed into one of the leading providers of consultancy services to the Nordic financial industry. Apart from our traditional areas of expertise within Management Consulting & Advisory Services we also offer Outsourcing Solutions within areas such as compliance, risk management and financial law.

Our local presence allows us to develop solutions that are tailored to the specifics of the Nordic market and by leveraging the strength of our international organization we are able to support our clients in all stages of their journey, from thought to action.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 2613 7791 9334 7654 291
Löner övriga10 66814 32114 92826 31827 086

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning50 28744 43740 36262 88989 588
Avskrivningar och nedskrivningar−93−148−154−355−236
Summa rörelsekostnader−44 595−45 118−48 033−65 090−78 346
Rörelseresultat efter avskrivningar5 692−680−7 671−2 20011 243
Utdelningar2 4470000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−8777222552547
Räntekostnader och liknande resultatposter−244−155−161−2 544−1 574
Resultat efter finansiella tillgångar4 571−1 764−7 607−7 0924 844
Resultat före skatt4 571−1 764−7 607−7 0924 844
Skatt på årets resultat0000−2 263
Årets resultat4 571−1 764−7 607−7 0922 581

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar19377225379667
Finansiella anläggningstillgångar3001 3002 3002 3005 187
Summa anläggningstillgångar4931 3772 5252 6795 855
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar6 4824 9424 9565 41011 271
Kassa och bank41301 4321 155582
Summa omsättningstillgångar19 40513 87510 90115 77822 078
Summa tillgångar19 89815 25313 42618 45727 933
Summa fritt eget kapital11 5937 0234 7237 26314 355
Summa eget kapital11 6937 1234 8237 36314 455
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 7412 2191 9027821 369
Summa kortfristiga skulder8 2058 1308 60311 09413 478
Summa eget kapital och skulder19 89815 25313 42618 45727 933
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Zeb

Org.nr 556543-4056

Profile-7048514

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter