Proff

ZAFE Care Systems AB

Org.nr556542-3281
AdressIndustrig. 2, 291 36 Kristianstad

Zafe Care Systems säljer och installerar trygghetslarm över hela Sverige. Våra främsta kunder är stat, kommuner och hjälpmedelscentraler. Systemen används i mer än 150 kommuner och passar tack vare sin marknadsledande teknik alla typer av omsorgsboenden. Vi vill tillgodose de boendes behov av trygghet och personalens behov av effektiv larmhantering. Det viktigaste för oss är att kundens förväntningar uppfylls. Därför har vi också en ständigt pågående produktutveckling där användarebehov och teknik samordnas mot optimal trygghet.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122020-062019-06
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning48 23436 82715 81833 90543 749
Avskrivningar och nedskrivningar−1 747−1 300−500−815−687
Summa rörelsekostnader−43 133−33 631−14 576−29 835−37 276
Rörelseresultat efter avskrivningar5 1023 1951 2424 0696 473
Föreslagen utdelning005 00001 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter220108034
Räntekostnader och liknande resultatposter−250−3−17−17
Resultat efter finansiella tillgångar5 0993 1951 3474 0526 489
Resultat före skatt164291 3652 9093 596
Skatt på årets resultat−59−14−295−633−808
Årets resultat105151 0702 2762 788

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2712771441610
Materiella anläggningstillgångar7 6563 8413 3922 7982 528
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar7 9274 1183 5362 9602 528
Färdiga varor och handelsvaror4 3884 0384 4854 6896 549
Kundfordringar6 5723 5373 9395 3495 124
Kassa och bank7 51911 6438 6254 9541 171
Summa omsättningstillgångar21 16422 98617 55919 24016 628
Summa tillgångar29 09127 10421 09522 20019 156
Summa fritt eget kapital4 8024 6979 6828 6127 836
Summa eget kapital4 9224 8179 8028 7327 956
Summa avsättningar1 6601 7621 8071 9111 901
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder3 1411 6129692 945951
Summa kortfristiga skulder19 35816 8595 9367 9886 874
Summa eget kapital och skulder29 09127 10421 09522 20019 156
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

ZAFE Care Systems AB

Org.nr 556542-3281

Profile-7047809

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter