Proff

Wittenstein AB

Org.nr556532-6013
AdressStrandvägen 82, 234 31 Lomma

Vi hjälper er med beräkningar av er drift, optimerar och väljer rätt produkter. WITTENSTEIN alpha utvecklar, tillverkar och marknadsför planetväxlar, vinkelväxlar, hypoidväxlar, snäckväxlar, linjära & roterande ställdon, planetväxlar med integrerade servomotorer, sensorer, vridstyva kopplingar samt kugghjul & kuggstång.

www.wittenstein.se

info@wittenstein.se

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-032022-032021-032020-032019-03
Startdatum

2022-04-01

2021-04-01

2020-04-01

2019-04-01

2018-04-01

Slutdatum

2023-03-31

2022-03-31

2021-03-31

2020-03-31

2019-03-31

LÖNER

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning98 85080 35856 88870 12279 200
Avskrivningar och nedskrivningar−20−49−58−77−80
Summa rörelsekostnader−91 748−72 893−53 128−66 457−73 147
Rörelseresultat efter avskrivningar7 1037 4653 7603 6646 053
Föreslagen utdelning00003 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1 38806028056
Räntekostnader och liknande resultatposter0−142−890−90
Resultat efter finansiella tillgångar8 4917 3232 9303 9356 109
Resultat före skatt7 5366 7933 3953 8374 980
Skatt på årets resultat−1 628−1 441−752−863−1 116
Årets resultat5 9085 3522 6432 9743 864

BALANSRÄKNING

2023-032022-032021-032020-032019-03
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar274294343401478
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar274294343401478
Färdiga varor och handelsvaror12 0116 4923 6493 3463 780
Kundfordringar10 35512 1837 9588 5267 260
Kassa och bank11 89212 9149 11916 50115 265
Summa omsättningstillgångar36 61233 60723 09129 60726 819
Summa tillgångar36 88633 90123 43430 00827 298
Summa fritt eget kapital12 42111 8646 5123 8693 896
Summa eget kapital12 66112 1046 7524 1094 136
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 0837 6674 24112 9309 291
Summa kortfristiga skulder13 92512 4527 86816 62013 981
Summa eget kapital och skulder36 88633 90123 43430 00827 298
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Wittenstein AB

Org.nr 556532-6013

Profile-6969214

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter