Proff

Wingerstads Motorverkstad AB

Org.nr556409-4067
AdressTrostad, 594 93 GAMLEBY

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 5038 7727 6688 3378 184
Avskrivningar och nedskrivningar−123−123−114−104−153
Summa rörelsekostnader−8 357−8 220−7 373−7 556−7 407
Rörelseresultat efter avskrivningar147552294781777
Utdelningar500500300500200
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−200−1−1
Resultat efter finansiella tillgångar145552294780776
Resultat före skatt416452229564617
Skatt på årets resultat−84−94−52−121−140
Årets resultat332358177443477

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 1561 2191 2771 3911 289
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 1561 2191 2771 3911 289
Färdiga varor och handelsvaror754797847718660
Kundfordringar972953557431431
Kassa och bank1 5511 9191 7652 2561 873
Summa omsättningstillgångar3 4143 8393 3383 5193 094
Summa tillgångar4 5705 0584 6154 9104 383
Summa fritt eget kapital2 7702 9382 8803 2022 960
Summa eget kapital2 8903 0583 0003 3223 080
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder291369143223130
Summa kortfristiga skulder1 3131 3621 0761 1141 045
Summa eget kapital och skulder4 5705 0584 6154 9104 383
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Wingerstads Motorverkstad AB

Org.nr 556409-4067

Profile-7052874

Företagets länkar

Öppningstider

Måndag
7:00 - 16:00
Tisdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter