Proff

Volvo Information Technology Aktiebolag

Org.nr556103-2698
AdressGropegårdsgatan 10, 417 15 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--479−5 0015 261
Löner övriga773 783750 626596 275768 394792 142
Föreslagen utdelning01 000 000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 668 5178 134 3816 663 4168 557 2588 888 139
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−10 812 741−8 180 859−7 321 353−8 630 285−8 732 032
Rörelseresultat efter avskrivningar−144 224−46 478−657 937−73 027156 107
Finansiella intäkter22 05897351 351 0372 645
Finansiella kostnader−14−5 361−1 562−49−8 048
Resultat efter finansnetto−122 180−51 742−659 4641 277 961150 704
Resultat före skatt24 589373 350−658 5221 381 31736 560
Skatt på årets resultat−12 964−93 49893 572−20 888−30 059
Årets resultat11 625279 852−564 9501 360 4296 501

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 5923 9978 9918 7835 376
Finansiella anläggningstillgångar155 160162 552233 74962 25342 216
Summa anläggningstillgångar157 752166 549242 74071 03647 592
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar61 54761 77517 2149 99238 667
Kassa och bank16 59014 63913 21015 14014 884
Summa omsättningstillgångar4 984 1275 149 4934 260 8175 868 0884 639 288
Summa tillgångar5 141 8795 316 0424 503 5575 939 1244 686 880
Summa fritt eget kapital2 034 5463 025 1832 750 5263 315 4761 956 679
Summa eget kapital2 040 5463 031 1832 756 5263 321 4761 962 679
Summa avsättningar12 80610 89012 09217 966125 065
Summa långfristiga skulder21 88926 62726 47221 63215 850
Leverantörsskulder1 559 260969 292631 019945 991985 798
Summa kortfristiga skulder3 065 7112 246 6461 705 2182 573 8592 572 739
Summa eget kapital och skulder5 141 8795 316 0424 503 5575 939 1244 686 880
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Volvo Information Technology Aktiebolag

Org.nr 556103-2698

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter