Proff

Vetevi AB

Org.nr556725-5392
AdressBruksgatan 11, 702 83 Örebro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning3002009085280

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 3081 1324823941 085
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−560−542−378−805−1 187
Rörelseresultat efter avskrivningar749590104−411−103
Finansiella intäkter00018
Finansiella kostnader000−1−2
Resultat efter finansnetto749590103−412−96
Resultat före skatt749589103−412−96
Skatt på årets resultat−155−39000
Årets resultat594550103−412−96

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar30872011103
Kassa och bank408441228247700
Summa omsättningstillgångar1 7081 0435735141 270
Summa tillgångar1 7081 0435735141 270
Summa fritt eget kapital1 2518583983791 071
Summa eget kapital1 3519584984791 171
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder720013
Summa kortfristiga skulder35786763599
Summa eget kapital och skulder1 7081 0435735141 270
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vetevi AB

Org.nr 556725-5392

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter