Proff

VEM AB

Org.nr556832-2134
AdressGjuterig. 20, 55318 JÖNKÖPING

VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag och erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av av ledande befattningar. Våra uppdragsgivare är allt ifrån det mindre lokala företaget, till den multinationella koncernen. När vi rekryterar är det inte vad som är det centrala. Kärnan i vår rekryteringsprocess är vem. Det är alltid viktigare än vad. Vem handlar om att finna rätt rätt person och att hitta kompetens som sträcker sig längre än cv:n. Ni vet vad som behövs. Vår uppgift är att ta reda på vem som behövs. Det har vi lång erfarenhet av.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga----10 429

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning25 33718 03713 41926 19831 034
Avskrivningar och nedskrivningar−65−66−79−152−124
Summa rörelsekostnader−23 854−16 767−15 673−25 457−28 828
Rörelseresultat efter avskrivningar1 4831 269−2 2537422 207
Föreslagen utdelning00001 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−134−115−109−111−153
Resultat efter finansiella tillgångar1 3491 154−2 3626312 054
Resultat före skatt1 022856406542 054
Skatt på årets resultat−227−186−38−170−480
Årets resultat79567024841 574

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar5492129167100
Materiella anläggningstillgångar275583103228
Finansiella anläggningstillgångar11 63611 636646464
Summa anläggningstillgångar11 71811 783276333392
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 6132 1391 0832 9605 115
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar4 9394 64813 97518 41321 908
Summa tillgångar16 65616 43214 25118 74622 299
Summa fritt eget kapital7 8127 0176 3486 3466 862
Summa eget kapital7 8627 0676 3986 3966 912
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 4602 6762 8872 0971 210
Leverantörsskulder2 1501 5587821 8602 927
Summa kortfristiga skulder5 3135 9944 5717 45711 358
Summa eget kapital och skulder16 65616 43214 25118 74622 299
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

VEM AB

Org.nr 556832-2134

Profile-7005166

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
8:00 - 17:00
Tisdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter