Proff

Veidekke Asfalt AB

Org.nr556655-1338
AdressBjörkavägen 55, 254 73 Ödåkra

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 2802 3482 0453 5402 771
Löner övriga84 78573 32752 95546 46044 107
Föreslagen utdelning14 00004 0007 00010 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning618 996427 838312 718307 094270 277
Avskrivningar och nedskrivningar−17 211−14 673−10 967−9 686−6 956
Summa rörelsekostnader−589 625−424 008−296 639−290 409−246 258
Rörelseresultat efter avskrivningar29 3713 83016 08016 68624 020
Finansiella intäkter174176128184467
Finansiella kostnader−1 133−810−419−512−365
Resultat efter finansnetto28 4123 19615 78916 35824 121
Resultat före skatt21 609−2 1477 7098 95813 371
Skatt på årets resultat−3 942−26−2 091−2 107−3 038
Årets resultat17 667−2 1735 6186 85110 333

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar92 17388 07467 93364 11457 609
Finansiella anläggningstillgångar583510218114285
Summa anläggningstillgångar92 75688 58468 15164 22857 894
Färdiga varor och handelsvaror11 8286 7714 1833 7624 318
Kundfordringar97 82152 87548 84849 54059 435
Kassa och bank022 85828 72124 41023 948
Summa omsättningstillgångar134 807100 00990 52586 86593 718
Summa tillgångar227 563188 592158 676151 093151 612
Summa fritt eget kapital39 37621 70927 88229 26432 413
Summa eget kapital40 57622 90929 08230 46433 613
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder20 80625 71411 32311 29413 266
Leverantörsskulder41 01021 34722 95920 98421 934
Summa kortfristiga skulder96 35576 94760 59159 73562 533
Summa eget kapital och skulder227 563188 592158 676151 093151 612
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Veidekke Asfalt AB

Org.nr 556655-1338

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter