Proff

Vacse Götaland 9 AB

Org.nr556942-6512
AdressKungsgatan 26, 111 35 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD000-0
Löner övriga000-0
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning−100−10
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−865−14−13−120
Rörelseresultat efter avskrivningar−866−14−13−130
Finansiella intäkter1021673
Finansiella kostnader−5 957−1 796−362−1860
Resultat efter finansnetto−6 822−1 810−373−323
Resultat före skatt−6 822−3 078−373−312
Skatt på årets resultat177712330
Årets resultat−6 645−2 366−370−282

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar272 032145 65324 3987 3150
Finansiella anläggningstillgångar00330
Summa anläggningstillgångar272 032145 65324 4017 3180
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar60 50131 4125 8861 821153
Summa tillgångar332 533177 06530 2879 139153
Summa fritt eget kapital4643 4271372101
Summa eget kapital5143 47763122151
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder65301114220
Summa kortfristiga skulder330 750172 31930 2249 0170
Summa eget kapital och skulder332 533177 06530 2879 139153
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Vacse Götaland 9 AB

Org.nr 556942-6512

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter