Proff

V V S Konsult C-O Strand AB

Org.nr556364-9606
AdressBragegatan 6, 57235 Oskarshamn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0000-
Löner övriga0000-

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning402568369492483
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−520−539−387−453−486
Rörelseresultat efter avskrivningar−11829−1840−3
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−3−1−2−10
Resultat efter finansiella tillgångar−12128−2038−4
Resultat före skatt−12128−2038−4
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−12128−2038−4

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar3739953869
Kassa och bank04103110
Summa omsättningstillgångar5310310595100
Summa tillgångar5310310595100
Summa fritt eget kapital−142−21−49−30−68
Summa eget kapital−4279517032
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder6702800
Leverantörsskulder13571546
Summa kortfristiga skulder2824272568
Summa eget kapital och skulder5310310595100
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

V V S Konsult C-O Strand AB

Org.nr 556364-9606

Profile-6976674

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter