Proff

Uterm Ugnar AB

Org.nr559025-0675
AdressFlädervägen 9, 618 33 Kolmården

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 5371 7331 3502 0131 114
Avskrivningar och nedskrivningar−10−3−38−38
Summa rörelsekostnader−1 449−1 642−1 332−1 552−1 255
Rörelseresultat efter avskrivningar899117460−139
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−4−3−2−20
Resultat efter finansnetto868815458−140
Resultat före skatt8188122350−40
Skatt på årets resultat−18−19−27−680
Årets resultat636995282−40

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000226
Materiella anläggningstillgångar1800115
Finansiella anläggningstillgångar459000
Summa anläggningstillgångar6390341
Färdiga varor och handelsvaror330309280248252
Kundfordringar29619628443
Kassa och bank440500663772145
Summa omsättningstillgångar1 1251 0389751 028463
Summa tillgångar1 1881 0479751 031505
Summa fritt eget kapital805742673578296
Summa eget kapital855792723628346
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder16576346522
Summa kortfristiga skulder328256252296159
Summa eget kapital och skulder1 1881 0479751 031505
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Uterm Ugnar AB

Org.nr 559025-0675

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter