Proff

UR & Penn AB

Org.nr556438-6950
AdressAlmungevägen 2, 194 51 Upplands Väsby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD8228998391 6922 109
Löner övriga124 235116 653112 919128 724127 327
Föreslagen utdelning0000273 452

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning422 591342 521328 352428 797454 747
Avskrivningar och nedskrivningar−7 089−6 234−6 174−3 603−1 588
Summa rörelsekostnader−410 439−355 288−325 901−412 435−423 118
Rörelseresultat efter avskrivningar12 152−12 7672 45116 36231 629
Finansiella intäkter35 09033 4525 4646 940338 513
Finansiella kostnader−7 141−590−6 554−1 528−6 475
Resultat efter finansnetto40 10120 0951 36121 774363 667
Resultat före skatt40 10120 0951 36121 774363 667
Skatt på årets resultat−1 277−1 2950−4 746−6 650
Årets resultat38 82418 8001 36117 028357 017

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 0571 1381 7232 0601 572
Materiella anläggningstillgångar17 56817 83419 57723 98412 709
Finansiella anläggningstillgångar4 44784 405101 63791 485101 280
Summa anläggningstillgångar24 072103 377122 937117 529115 561
Färdiga varor och handelsvaror123 30692 94383 078102 671116 665
Kundfordringar23 3824 9184 3522 8845 877
Kassa och bank1 5931 6334 0622 5734 596
Summa omsättningstillgångar358 328306 224122 870143 593523 207
Summa tillgångar382 400409 601245 807261 122638 768
Summa fritt eget kapital121 71282 88964 08962 728402 810
Summa eget kapital127 71288 88970 08968 728408 810
Summa avsättningar1 3851 3001 3831 05413 226
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder17 9955 5684 54319 25629 179
Summa kortfristiga skulder253 303319 412174 335191 340216 732
Summa eget kapital och skulder382 400409 601245 807261 122638 768
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

UR & Penn AB

Org.nr 556438-6950

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter