Proff

United Stage Holding AB

Org.nr556197-6241
AdressÅsögatan 142, 116 24 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD000-0
Löner övriga000-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar000-0
Summa rörelsekostnader−1−1−13-−1
Rörelseresultat efter avskrivningar−1−1−130−1
Föreslagen utdelning00003 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00003 590
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−1−1−13-3 589
Resultat före skatt−1−1−1303 589
Skatt på årets resultat000-0
Årets resultat−1−1−13-3 589

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000-0
Materiella anläggningstillgångar000-0
Finansiella anläggningstillgångar57 20857 20857 208-27 208
Summa anläggningstillgångar57 20857 20857 208-27 208
Färdiga varor och handelsvaror000-0
Kundfordringar000-0
Kassa och bank1 2861 2881 289-15
Summa omsättningstillgångar1 2971 2981 299-3 632
Summa tillgångar58 50558 50658 507-30 839
Summa fritt eget kapital25 59425 59525 596016 749
Summa eget kapital28 25928 26028 261-19 414
Summa avsättningar000-0
Summa långfristiga skulder30 24630 24630 246-11 408
Leverantörsskulder000-0
Summa kortfristiga skulder000-18
Summa eget kapital och skulder58 50558 50658 507-30 839
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

United Stage Holding AB

Org.nr 556197-6241

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter