Proff

Ttl Holding AB

Org.nr559352-6279
AdressPORFYRVÄGEN 14, 224 78 Lund

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-12
Startdatum

2021-12-10

Slutdatum

2022-12-31

LÖNER

2022-12
ValutakodSEK
Löner styrelse och VD-
Löner övriga-

RESULTATRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Omsättning0
Avskrivningar och nedskrivningar0
Summa rörelsekostnader−20
Rörelseresultat efter avskrivningar−20
Föreslagen utdelning0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter1 094
Räntekostnader och liknande resultatposter−65
Resultat efter finansiella tillgångar1 009
Resultat före skatt1 009
Skatt på årets resultat0
Årets resultat1 009

BALANSRÄKNING

2022-12
ValutakodSEK
Immateriella anläggningstilgångar0
Materiella anläggningstillgångar0
Finansiella anläggningstillgångar3 599
Summa anläggningstillgångar3 599
Färdiga varor och handelsvaror0
Kundfordringar0
Kassa och bank114
Summa omsättningstillgångar114
Summa tillgångar3 714
Summa fritt eget kapital2 809
Summa eget kapital2 839
Summa avsättningar0
Summa långfristiga skulder865
Leverantörsskulder0
Summa kortfristiga skulder10
Summa eget kapital och skulder3 714
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ttl Holding AB

Org.nr 559352-6279

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter