Proff

Trillora AB

Org.nr559176-2017
AdressKungsgatan 7, 111 43 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2018-10-22

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0000
Löner övriga0000
Föreslagen utdelning18 000000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning42 01027 29426 4700
Avskrivningar och nedskrivningar0000
Summa rörelsekostnader−31 406−40 800−16 502−41
Rörelseresultat efter avskrivningar10 604−13 5069 967−41
Finansiella intäkter18 165060
Finansiella kostnader−65−2200
Resultat efter finansnetto28 704−13 5299 973−41
Resultat före skatt22 204−4 52900
Skatt på årets resultat−100−10
Årets resultat22 194−4 529−10

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar3 013122720
Summa anläggningstillgångar3 013122720
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar1 6351 7892310
Kassa och bank0000
Summa omsättningstillgångar40 52510 97916 091100
Summa tillgångar43 53811 10016 163100
Summa fritt eget kapital22 7155215 04950
Summa eget kapital22 7655715 099100
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder0000
Leverantörsskulder5 5771 9851670
Summa kortfristiga skulder20 77310 53011 0640
Summa eget kapital och skulder43 53811 10016 163100
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Trillora AB

Org.nr 559176-2017

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter