Proff

Transport System Solving Sweden AB

Org.nr556416-8739
AdressEnergigatan 3.A, 72137 VÄSTERÅS

Tillverkning och försäljning av materialhanteringsutrustningar baserade på luftkuddeteknik.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning15 19812 33911 35811 99311 571
Avskrivningar och nedskrivningar−77−95−149−177−151
Summa rörelsekostnader−14 137−12 241−11 882−11 563−10 847
Rörelseresultat efter avskrivningar1 06098−524431724
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter460002
Räntekostnader och liknande resultatposter0−10−10−17−13
Resultat efter finansiella tillgångar1 10588−534415713
Resultat före skatt1 04476−479406551
Skatt på årets resultat−14102−91−124
Årets resultat90376−477315427

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar644690678610677
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar644690678610677
Färdiga varor och handelsvaror6 2675 4564 8594 4914 486
Kundfordringar00000
Kassa och bank122235545152615
Summa omsättningstillgångar9 2317 5436 7927 0646 719
Summa tillgångar9 8768 2337 4707 6757 395
Summa fritt eget kapital4 2153 3123 2363 7133 398
Summa eget kapital5 0084 1054 0294 5064 191
Summa avsättningar100100100100100
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder830354215415701
Summa kortfristiga skulder4 4373 7593 0852 7582 801
Summa eget kapital och skulder9 8768 2337 4707 6757 395
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Transport System Solving Sweden AB

Org.nr 556416-8739

Profile-6968856

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter