Proff

Trafsys AB

Org.nr556820-5370
AdressHåtunavägen 8, 746 49 Bålsta

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 7411 6993 7346 7755 613
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2 932−2 542−5 014−7 023−5 601
Rörelseresultat efter avskrivningar809−843−1 279−24811
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter004110
Räntekostnader och liknande resultatposter−3−3−3−2−31
Resultat efter finansiella tillgångar806−846−1 278−238−20
Resultat före skatt806−846−1 278−238−20
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat806−846−1 278−238−20

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror385142401651 040
Kundfordringar17670103825742
Kassa och bank1 4166538641 749107
Summa omsättningstillgångar2 2361 2181 7433 5932 115
Summa tillgångar2 2361 2181 7433 5932 115
Summa fritt eget kapital1 35955212199337
Summa eget kapital1 459652221199437
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder40757245235279
Summa kortfristiga skulder7775651 5223 3941 678
Summa eget kapital och skulder2 2361 2181 7433 5932 115
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Trafsys AB

Org.nr 556820-5370

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter