Proff

TR Equipment AB

Org.nr556132-7916
AdressRundelg. 2, 573 35 Tranås

TR Equipment ska utveckla, tillverka och marknadsföra hjälpmedelsprodukter för Patient Hygien, designade för människor, för världsmarknaden.

Kärnproduktvärden:

-Säkerhet & Enkelhet

- Funktion

- Hygien

- Ägandekostnad

-Company Values.

Expert på hjälpmedel för Patient Hygien. Flexibla och långsiktiga samarbetspartners.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga3 1962 9152 6502 6002 515
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning27 02623 88922 25624 29024 322
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−26 065−21 723−19 161−20 633−22 904
Rörelseresultat efter avskrivningar9612 1663 0953 6571 418
Finansiella intäkter07883986891 008
Finansiella kostnader−70−1910 325−756−161
Resultat efter finansnetto8912 9353 0763 5902 265
Resultat före skatt3272 329−8 3363 396124
Skatt på årets resultat−72−347−435−3550
Årets resultat2551 982−8 7713 041124

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar481531000
Materiella anläggningstillgångar22528997770
Finansiella anläggningstillgångar6 0896 0896 0896 0896 103
Summa anläggningstillgångar6 7956 9096 1866 1666 103
Färdiga varor och handelsvaror10 0758 9346 5316 9577 268
Kundfordringar2 1235 0192 9042 9702 187
Kassa och bank1 45641 422414316
Summa omsättningstillgångar18 45516 57712 86027 36027 182
Summa tillgångar25 25023 48619 04633 52633 285
Summa fritt eget kapital14 42814 16512 33310 1047 063
Summa eget kapital15 12014 86512 88310 6547 613
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder001 7321 7301 915
Leverantörsskulder1 8341 1995768391 773
Summa kortfristiga skulder8 0896 6443 05920 44123 250
Summa eget kapital och skulder25 25023 48619 04633 52633 285
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

TR Equipment AB

Org.nr 556132-7916

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7042429

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
7:00 - 16:00
Tisdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 13:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter