Proff

Tomas Bryngel Schakt och Pålning AB

Org.nr556610-5556
AdressRoparebacken 3, 456 31 Kungshamn

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning1000150100200

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 4421 4471 5051 4452 030
Avskrivningar och nedskrivningar0000−56
Summa rörelsekostnader−1 315−1 332−1 419−1 368−1 620
Rörelseresultat efter avskrivningar1281158677410
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto1291158677410
Resultat före skatt1301168777409
Skatt på årets resultat−28−25−20−18−91
Årets resultat102916759318

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar100872410198
Kassa och bank369318379393733
Summa omsättningstillgångar689551628701908
Summa tillgångar689551628701908
Summa fritt eget kapital431329388462603
Summa eget kapital551449508582723
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder56223532102
Summa kortfristiga skulder138102120119185
Summa eget kapital och skulder689551628701908
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tomas Bryngel Schakt och Pålning AB

Org.nr 556610-5556

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter