Proff

Timab Väst AB

Org.nr556589-8359
AdressKyrkefalla Brovik, 543 93 Tibro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--000
Löner övriga--000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader00000
Rörelseresultat efter avskrivningar00000
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter564 0884465 19052
Räntekostnader och liknande resultatposter−17−14−16−17−16
Resultat efter finansiella tillgångar384 0744295 17336
Resultat före skatt384 0744295 17336
Skatt på årets resultat−13−226−10−30−12
Årets resultat253 8484195 14324

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar35 53933 27733 27732 27725 863
Summa anläggningstillgångar35 53933 27733 27732 27725 863
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank2993 5041 4422 0353 032
Summa omsättningstillgångar2 6138 4494 6045 1976 448
Summa tillgångar38 15141 72637 88137 47532 311
Summa fritt eget kapital27 50927 48323 63623 21618 073
Summa eget kapital27 62927 60323 75623 33618 193
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder10 15913 92313 92213 92213 922
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder364200203217196
Summa eget kapital och skulder38 15141 72637 88137 47532 311
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Timab Väst AB

Org.nr 556589-8359

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter