Proff

Tibro Maskinreparationer Aktiebolag

Org.nr556429-0350
AdressKyrkefalla Brovik 1, 54393 Tibro

Timab är ett familjeföretag som startades 1949 av Åke Svensson och som idag drivs sedan 1964 av sonen Leif Svensson och Inger Svensson. Grundtanken i företaget är renoveringar och ombyggnader av verktygsmaskiner, men har på senare år även börjat med nytillverkning av maskiner och maskindelar. Våra kunder är idag allt från fordonsindustrin till tung verkstadsindustri såsom järnverk och valstillverkning. Våra anställda har mycket hög kompetens för vår verksamhet och är lyhörda och flexibla för era önskemål.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 32514 48114 79613 63225 639
Avskrivningar och nedskrivningar−192−196−197−202−208
Summa rörelsekostnader−13 468−10 213−11 805−11 794−23 004
Rörelseresultat efter avskrivningar−1444 2662 9911 8392 634
Föreslagen utdelning03 000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter101795756111
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−100−18
Resultat efter finansiella tillgångar−444 3443 0481 8952 727
Resultat före skatt1 4164 3442 8491 4131 933
Skatt på årets resultat−304−908−613−312−436
Årets resultat1 1123 4362 2361 1011 497

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar294185381531671
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar294185381531671
Färdiga varor och handelsvaror5203783853573 265
Kundfordringar3 0332 7822 0591 2281 510
Kassa och bank8 83815 81710 70210 5675 228
Summa omsättningstillgångar17 56923 70916 84616 20313 789
Summa tillgångar17 86323 89317 22716 73414 460
Summa fritt eget kapital13 94115 83012 39310 1589 057
Summa eget kapital14 06115 95012 51310 2789 177
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6513092251 4051 332
Summa kortfristiga skulder3 7876 4703 2405 1824 490
Summa eget kapital och skulder17 86323 89317 22716 73414 460
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tibro Maskinreparationer Aktiebolag

Org.nr 556429-0350

Profile-7024023

Företagets länkar

Öppettider

Måndag
7:00 - 16:00
Tisdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter