Proff

Thommy Jonssons Ekonomibilar Aktiebolag

Org.nr556486-2927
AdressEkenäsgatan 10, 271 39 Ystad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER & UTDELNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning1 2001 4002 00001 100

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning33 35564 95654 47940 93742 068
Avskrivningar och nedskrivningar−471−527−688−787−952
Summa rörelsekostnader−34 139−62 469−52 863−40 118−42 563
Rörelseresultat efter avskrivningar−7832 4871 617819−495
Finansiella intäkter1168 01026
Finansiella kostnader−48−97−81−98−109
Resultat efter finansnetto−8302 4069 546723−598
Resultat före skatt−652 4109 61696128
Skatt på årets resultat0−511−362−212−10
Årets resultat−651 8999 25474918

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 4892 9362 2663 6463 790
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 4892 9362 2663 6463 790
Färdiga varor och handelsvaror16 14918 27219 07315 87717 291
Kundfordringar2 2914586 7711 2201 395
Kassa och bank5 8319 2805 8132 285362
Summa omsättningstillgångar24 60428 59431 92219 65920 218
Summa tillgångar28 09331 53034 18823 30524 008
Summa fritt eget kapital22 54324 00824 10814 85415 205
Summa eget kapital22 66324 12824 22814 97415 325
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder0001 5591 763
Leverantörsskulder5551 3483 7781 2241 400
Summa kortfristiga skulder3 2404 4466 9993 7413 651
Summa eget kapital och skulder28 09331 53034 18823 30524 008
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Thommy Jonssons Ekonomibilar Aktiebolag

Org.nr 556486-2927

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter