Proff

Terana AB

Org.nr556341-1700
AdressFredsg. 24, 736 32 KUNGSÖR
Vår ambition är att erbjuda rörsystem som löser dina behov på bästa möjliga sätt, både när det gäller kvalité och kostnadseffektivitet. Genom att samarbeta med flera av Europas bästa tillverkare av rörsystem har vi en enorm flexibilitet när vi ska ta fram den optimala lösningen just för dig. Vi är inte bundna till vår egen produktionsanläggning eller påverkade av dess begränsningar; istället är vi fria att alltid välja den leverantör som erbjuder bäst kvalité, pris och snabbast leverans – för varje unik lösning.

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122021-042020-042019-04
Startdatum

2022-01-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2022-122021-122021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4671 1921 2682 7172 490
Löner övriga5 8114 1094 7823 7235 003

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning114 54065 504103 285117 302121 842
Avskrivningar och nedskrivningar−536−337−573−1 128−846
Summa rörelsekostnader−113 735−64 517−100 150−116 380−121 834
Rörelseresultat efter avskrivningar8069883 1369229
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter74−1 275468378
Räntekostnader och liknande resultatposter−80−48−241−300−321
Resultat efter finansiella tillgångar799−3362 941704−235
Resultat före skatt799−3362 94170565
Skatt på årets resultat−175−205−635−174−32
Årets resultat624−5412 30653133

BALANSRÄKNING

2022-122021-122021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 3221 1441 48112 54514 164
Finansiella anläggningstillgångar2 2652 2652 5652 758437
Summa anläggningstillgångar3 5873 4094 04615 30314 600
Färdiga varor och handelsvaror24 66622 48621 08621 74622 030
Kundfordringar12 88511 21615 55920 94719 603
Kassa och bank7 1878 6124 6213 5583 224
Summa omsättningstillgångar50 24145 99546 10550 48249 644
Summa tillgångar53 82849 40450 15165 78564 245
Summa fritt eget kapital29 20628 58229 12326 81726 287
Summa eget kapital30 40629 78230 32328 01727 487
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 6002 0002 30015 30010 000
Leverantörsskulder13 07912 36910 84317 35415 779
Summa kortfristiga skulder21 82217 62217 52822 46826 758
Summa eget kapital och skulder53 82849 40450 15165 78564 245
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Terana AB

Org.nr 556341-1700

Profile-7011260

Öppningstider

Måndag
6:30 - 16:00
Tisdag
6:30 - 16:00
Onsdag
6:30 - 16:00
Torsdag
6:30 - 16:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter