Proff

Tempo i Sätila

Org.nr556796-4076

Tempo i Sätila

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning001500100

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning21 17320 65321 41219 98819 921
Avskrivningar och nedskrivningar−60−81−118−118−102
Summa rörelsekostnader−20 729−20 672−21 029−19 762−19 732
Rörelseresultat efter avskrivningar444−19383226189
Finansiella intäkter00003
Finansiella kostnader0−2−5−80
Resultat efter finansnetto444−21377218193
Resultat före skatt40468362205293
Skatt på årets resultat−118−73−73−65−72
Årets resultat286−5289140221

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar260319350401446
Finansiella anläggningstillgångar611533454376191
Summa anläggningstillgångar871852804776637
Färdiga varor och handelsvaror1 2381 0899801 006960
Kundfordringar220246264246251
Kassa och bank8648011 1538451 168
Summa omsättningstillgångar2 6042 3692 6862 4002 564
Summa tillgångar3 4753 2213 4903 1763 201
Summa fritt eget kapital1 7951 5101 6651 3751 336
Summa eget kapital1 8951 6101 7651 4751 436
Summa avsättningar1801621431250
Summa långfristiga skulder000100200
Leverantörsskulder760699734539636
Summa kortfristiga skulder1 1331 2231 2681 1771 279
Summa eget kapital och skulder3 4753 2213 4903 1763 201
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tempo i Sätila

Org.nr 556796-4076

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter