Proff

Tejbrant Gruppen AB

Org.nr556614-5677
AdressLinjalvägen 6 A, 187 66 Täby

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−3−3−4−1−2
Rörelseresultat efter avskrivningar−3−3−4−1−2
Föreslagen utdelning1 0000002 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0002 0002 000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−3−3−41 9991 998
Resultat före skatt−3−3−41 9991 998
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−3−3−41 9991 998

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar17 73517 73517 73517 73517 735
Summa anläggningstillgångar17 73517 73517 73517 73517 735
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank902905908913913
Summa omsättningstillgångar1 0241 0271 0301 0341 035
Summa tillgångar18 75918 76218 76518 76918 770
Summa fritt eget kapital18 63918 64218 64518 64918 650
Summa eget kapital18 75918 76218 76518 76918 770
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder00000
Summa eget kapital och skulder18 75918 76218 76518 76918 770
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Tejbrant Gruppen AB

Org.nr 556614-5677

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter