Proff

Team Interim Sweden AB

Org.nr559268-9193
AdressBrunnsgatan 21 B, 11138 STOCKHOLM

SPECIALISTER I STOCKHOLM - Vi representerar ett av Stockholms starkaste, kvalitetssäkrade nätverk av specialister, chefer, projekt- & förändringsledare inom Ekonomi, Finans, Risk, Skatt & Lön. Konsultförmedling & Rekrytering samt Rådgivare On Demand.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2020-08-28

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning02 0002 000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning70 94159 47538 283
Avskrivningar och nedskrivningar000
Summa rörelsekostnader−66 189−55 409−34 479
Rörelseresultat efter avskrivningar4 7534 0653 803
Finansiella intäkter000
Finansiella kostnader−11−10
Resultat efter finansnetto4 7424 0643 803
Resultat före skatt4 7413 5653 212
Skatt på årets resultat−1 031−758−716
Årets resultat3 7102 8072 496

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar000
Finansiella anläggningstillgångar4034010
Summa anläggningstillgångar4034010
Färdiga varor och handelsvaror000
Kundfordringar12 5964 74310 470
Kassa och bank4 2635 2182 492
Summa omsättningstillgångar17 50616 03013 000
Summa tillgångar17 90816 43113 000
Summa fritt eget kapital3 8133 3032 496
Summa eget kapital3 9133 4032 596
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder10 9096 6677 757
Summa kortfristiga skulder12 90511 9379 813
Summa eget kapital och skulder17 90816 43113 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Team Interim Sweden AB

Org.nr 559268-9193

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter