Proff

Swerock Aktiebolag

Org.nr556081-3031
AdressMargretetorpsvägen 84, 269 73 Förslöv

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 3781 4162 3552 2962 000
Löner övriga402 254405 048407 176420 388406 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 394 8385 110 3915 110 9065 216 6764 953 000
Avskrivningar och nedskrivningar−172 871−175 400−169 859−168 821−160 000
Summa rörelsekostnader−5 125 609−4 853 605−4 847 443−4 912 211−4 630 000
Rörelseresultat efter avskrivningar269 229256 786263 463304 465323 000
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4 6987 6764 0415 0353 000
Räntekostnader och liknande resultatposter−18 272−15 298−14 300−17 151−8 000
Resultat efter finansiella tillgångar254 860249 164253 204292 349316 000
Resultat före skatt2 8176 683−5 968−28 09733 000
Skatt på årets resultat−4 8352 765−2 2551 486−9 000
Årets resultat−2 0189 448−8 223−26 61124 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar13 92316 86513 36616 18219 000
Materiella anläggningstillgångar1 345 1031 305 3321 217 9761 294 2961 235 000
Finansiella anläggningstillgångar144 627142 321142 59859 83349 000
Summa anläggningstillgångar1 503 6531 464 5181 373 9401 370 3111 303 000
Färdiga varor och handelsvaror417 674391 688388 242313 122233 000
Kundfordringar372 967366 484332 249351 349431 000
Kassa och bank0422770
Summa omsättningstillgångar1 362 2231 145 3991 096 7571 001 8021 082 000
Summa tillgångar2 865 8762 609 9172 470 6972 372 1132 385 000
Summa fritt eget kapital103 783105 80196 353104 576131 000
Summa eget kapital203 783205 801196 353204 576231 000
Summa avsättningar156 256153 752165 748153 322141 000
Summa långfristiga skulder635 011205 545214 533280 224294 000
Leverantörsskulder301 704329 767356 340280 509371 000
Summa kortfristiga skulder1 320 3021 456 0371 360 2311 224 7671 277 000
Summa eget kapital och skulder2 865 8762 609 9172 470 6972 372 1132 385 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Swerock Aktiebolag

Org.nr 556081-3031

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter