Proff

Svenssons Alltjänst i Skaraborg AB

Org.nr559043-5961
AdressKyrkefalla Brovik, 543 93 Tibro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning811809845806776
Avskrivningar och nedskrivningar0−4−15−15−15
Summa rörelsekostnader−601−595−597−636−551
Rörelseresultat efter avskrivningar210214247169225
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar210214247169225
Resultat före skatt210219246174228
Skatt på årets resultat−45−46−53−36−45
Årets resultat165173193138183

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar0052439
Finansiella anläggningstillgångar1 2501 040800560400
Summa anläggningstillgångar1 2501 040805584439
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar92991069875
Kassa och bank138116186210223
Summa omsättningstillgångar269252322353366
Summa tillgångar1 5191 2921 127937806
Summa fritt eget kapital1 121956784591452
Summa eget kapital1 1711 006834641502
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder283269000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder6516288292293
Summa eget kapital och skulder1 5191 2921 127937806
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenssons Alltjänst i Skaraborg AB

Org.nr 559043-5961

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter