Proff

Svenska Re AB

Org.nr556153-3661
AdressArtillerigatan 6, 11451 Stockholm

Svenska Res mission är att ge arbetslivsinriktad rehabilitering, där deltagarna får förutsättningar att förbättra hälsa och återfå arbetsförmåga på ett långsiktigt hållbart sätt. Svenska Re är värdegrundsstyrt och vi bygger vår verksamhet på forskning, evidens och beprövad erfarenhet. Företag och samhälle är i stort behov av kostnadseffektiva rehabiliteringstjänster. Svenska Re vill vara en långsiktig, genuin och pålitlig samarbetspartner till våra medlemsföretag och som leverantör till våra regioner. Svenska Re AB grundades 1972, ägs av Föreningen Svenska Re och våra medlemmar är svenska företag och organisationer. Vi är icke vinstdrivande och överskottet investeras i utveckling av verksamheten.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 1469 5386 19314 35612 691
Avskrivningar och nedskrivningar−785−1 462−799−672−622
Summa rörelsekostnader−13 332−9 555−10 315−15 625−13 727
Rörelseresultat efter avskrivningar−185−16−4 122−1 269−1 035
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter13312602190
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−15−378−1−30
Resultat efter finansiella tillgångar−5395−4 500−1 050−1 066
Resultat före skatt−5395−4 501−210379
Skatt på årets resultat0−916−266−143−145
Årets resultat−53−821−4 767−353234

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar62 7482 7933 6104 4094 391
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar62 7482 7933 6104 4094 391
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 888561471 2672 378
Kassa och bank4 5562 4172 3633 1872 762
Summa omsättningstillgångar6 6153 2252 6716 1897 154
Summa tillgångar69 3636 0186 28110 59811 545
Summa fritt eget kapital2 8262 8791 9466 7137 065
Summa eget kapital50 7063 1192 1866 9537 305
Summa avsättningar12 3600000
Summa långfristiga skulder37321 7531 7161 671
Leverantörsskulder943938843305466
Summa kortfristiga skulder6 2602 8682 3421 9291 728
Summa eget kapital och skulder69 3636 0186 28110 59811 545
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Svenska Re AB

Org.nr 556153-3661

Profile-7023282

Företagets länkar


Certifieringar


Öppettider

Måndag
8:00 - 17:00
Tisdag
8:00 - 17:00
Onsdag
8:00 - 17:00
Torsdag
8:00 - 17:00
Fredag
8:00 - 17:00
Lördag
8:00 - 12:00
Söndag
8:00 - 12:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter