Proff

Sund Affärsbyrå AB

Org.nr556999-0632
AdressHemvärnsgatan 15, 171 54 Solna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga5 5303 595---
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8 7106 2406 2275 0054 858
Avskrivningar och nedskrivningar−12500−18−30
Summa rörelsekostnader−12 997−10 301−9 286−8 556−7 569
Rörelseresultat efter avskrivningar−4 288−4 062−3 059−3 550−2 711
Finansiella intäkter8103522 0432 834
Finansiella kostnader−39−20−32−20−12
Resultat efter finansnetto−4 319−4 072−2 739−1 527111
Resultat före skatt−4 319−1 9568673111
Skatt på årets resultat00−27−55−40
Årets resultat−4 319−1 956591871

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 87500018
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar0013174912
Summa anläggningstillgångar1 875013174930
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar9396341 457842781
Kassa och bank62000
Summa omsättningstillgångar3 8112 9261 9961 521990
Summa tillgångar5 6862 9262 0091 6951 919
Summa fritt eget kapital506525206347329
Summa eget kapital756775456397379
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder2 067488497478435
Leverantörsskulder612851356233516
Summa kortfristiga skulder2 8631 6641 0568201 105
Summa eget kapital och skulder5 6862 9262 0091 6951 919
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sund Affärsbyrå AB

Org.nr 556999-0632

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter