Proff

Studsvik Nuclear Aktiebolag

Org.nr556051-6212
AdressNyköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 4092 4102 6701 6441 629
Löner övriga83 60184 14874 53564 30764 033
Föreslagen utdelning000140 0000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning322 522330 396326 315252 405232 504
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−282 985−280 260−280 044−219 654−209 330
Rörelseresultat efter avskrivningar39 53750 13646 27132 75323 174
Finansiella intäkter1 98146001 148197
Finansiella kostnader−4 723−6 002−1 924−1 429−3 479
Resultat efter finansnetto36 79544 59444 34732 47319 892
Resultat före skatt13 79525 809−4 1696 40014 762
Skatt på årets resultat−2 978−4 6761 290−1 420−3 373
Årets resultat10 81721 133−2 8794 98011 389

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0002 6254 255
Materiella anläggningstillgångar177 363156 126149 657118 271119 880
Finansiella anläggningstillgångar99 734103 035103 30246 73549 251
Summa anläggningstillgångar277 097259 161252 959167 631173 386
Färdiga varor och handelsvaror15 8998 04216 8287 83310 273
Kundfordringar58 50550 88650 33841 56347 741
Kassa och bank67353 305000
Summa omsättningstillgångar159 258158 210166 799300 103284 837
Summa tillgångar436 355417 371419 758467 734458 223
Summa fritt eget kapital137 750126 933105 800248 678243 633
Summa eget kapital197 750186 933165 800308 678303 633
Summa avsättningar108 001113 025119 23364 76782 893
Summa långfristiga skulder11 37523 8752 1002 1002 100
Leverantörsskulder33 70926 22226 75429 02530 726
Summa kortfristiga skulder119 22993 538132 62592 18969 597
Summa eget kapital och skulder436 355417 371419 758467 734458 223
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Studsvik Nuclear Aktiebolag

Org.nr 556051-6212

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter