Proff

Studsvik Nuclear Aktiebolag

Org.nr556051-6212
AdressNyköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 4102 6701 6441 6291 540
Löner övriga84 14874 53564 30764 03360 763
Föreslagen utdelning00140 00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning330 396326 315252 405232 504272 289
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−280 260−280 044−219 654−209 330−234 501
Rörelseresultat efter avskrivningar50 13646 27132 75323 17437 788
Finansiella intäkter46001 14819724
Finansiella kostnader−6 002−1 924−1 429−3 479−1 640
Resultat efter finansnetto44 59444 34732 47319 89236 172
Resultat före skatt25 809−4 1696 40014 76229 960
Skatt på årets resultat−4 6761 290−1 420−3 373−6 583
Årets resultat21 133−2 8794 98011 38923 377

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar002 6254 2554 077
Materiella anläggningstillgångar156 126149 657118 271119 880118 015
Finansiella anläggningstillgångar103 035103 30246 73549 25142 293
Summa anläggningstillgångar259 161252 959167 631173 386164 385
Färdiga varor och handelsvaror8 04216 8287 83310 27322 177
Kundfordringar50 88650 33841 56347 74145 168
Kassa och bank53 30500022 900
Summa omsättningstillgångar158 210166 799300 103284 837302 984
Summa tillgångar417 371419 758467 734458 223467 369
Summa fritt eget kapital126 933105 800248 678243 633230 975
Summa eget kapital186 933165 800308 678303 633290 975
Summa avsättningar113 025119 23364 76782 893108 119
Summa långfristiga skulder23 8752 1002 1002 1002 153
Leverantörsskulder26 22226 75429 02530 72628 848
Summa kortfristiga skulder93 538132 62592 18969 59766 122
Summa eget kapital och skulder417 371419 758467 734458 223467 369
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Studsvik Nuclear Aktiebolag

Org.nr 556051-6212

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter