Proff

Strömberg Distribution i Sandviken Aktiebolag

Org.nr556361-2968
AdressFredriksgatan 81, 811 36 Sandviken

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0-815-817
Löner övriga6 263-5 794-6 074

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning33 05727 80229 36928 07730 978
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−30 540−27 867−30 093−27 830−29 655
Rörelseresultat efter avskrivningar2 517−64−7252461 323
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter01831
Räntekostnader och liknande resultatposter−46−13−11−18−7
Resultat efter finansiella tillgångar2 471−77−7272311 318
Resultat före skatt713334−1623168
Skatt på årets resultat−157−790−60−33
Årets resultat556255−1617135

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror452572454321316
Kundfordringar6 6814 7543 4563 5537 344
Kassa och bank3216521 5061 3591 114
Summa omsättningstillgångar8 3227 3406 6855 8039 288
Summa tillgångar8 3227 3406 6855 8039 288
Summa fritt eget kapital1 090534279296125
Summa eget kapital1 6901 134879896725
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder2 0381 837844505981
Summa kortfristiga skulder6 6326 2065 8064 9078 563
Summa eget kapital och skulder8 3227 3406 6855 8039 288
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Strömberg Distribution i Sandviken Aktiebolag

Org.nr 556361-2968

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter