Proff

Stockholms Tryckluft Specialist AB

Org.nr556616-1708

Stockholms Tryckluft Specialist AB (STS) är ledande på att hantera energibäraren tryckluft. Det avancerade industrisamhället ställer stora krav på utrustning och arbetsredskap, antingen det gäller tillverkningsindustri eller mobila arbetsmaskiner. Det är i den här miljön STS verkar.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 7661 7421 6042 0901 685
Avskrivningar och nedskrivningar0000−101
Summa rörelsekostnader−1 727−1 734−1 609−2 083−1 892
Rörelseresultat efter avskrivningar399−57−207
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar399−56−207
Resultat före skatt399−56−135
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat399−56−135

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar503399348283246
Kassa och bank8753101162148
Summa omsättningstillgångar620505531628516
Summa tillgångar620505531628516
Summa fritt eget kapital9759495549
Summa eget kapital217179169175169
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder14547637586
Summa kortfristiga skulder403326362454347
Summa eget kapital och skulder620505531628516

Ladda ner gratis årsredovisning

Stockholms Tryckluft Specialist AB

Org.nr 556616-1708

Profile-6964911

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter