Proff

Stjärnurmakarna Aktiebolag

Org.nr556199-2578
AdressSveavägen 30, 111 34 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7571 6281 5161 7511 745
Löner övriga5 6565 6445 3055 8365 713

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning54 37346 29248 69141 48836 471
Avskrivningar och nedskrivningar−707−704−593−540−335
Summa rörelsekostnader−62 445−51 792−52 365−46 783−41 318
Rörelseresultat efter avskrivningar−8 072−5 500−3 673−5 295−4 847
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter12 6140000
Räntekostnader och liknande resultatposter−149−196−180−83−64
Resultat efter finansiella tillgångar4 393−5 696−3 853−5 379−4 910
Resultat före skatt4 394−2 805−558−2 03078
Skatt på årets resultat2656658394−58
Årets resultat4 420−2 239−500−1 63620

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 5352 1521 3731 568605
Materiella anläggningstillgångar227259293523501
Finansiella anläggningstillgångar2 2192 6362 0701 8441 450
Summa anläggningstillgångar3 9815 0483 7363 9352 556
Färdiga varor och handelsvaror9 1167 6417 69810 2916 072
Kundfordringar5 8985 0683 6683 9933 254
Kassa och bank3 1139274406071 541
Summa omsättningstillgångar20 89219 15019 02320 31716 720
Summa tillgångar24 87324 19822 75924 25119 275
Summa fritt eget kapital8 1953 7756 0146 8648 500
Summa eget kapital10 5956 1758 4149 26410 900
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9 3416 1924 6576 1193 607
Summa kortfristiga skulder14 27818 02214 34514 9878 375
Summa eget kapital och skulder24 87324 19822 75924 25119 275
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stjärnurmakarna Aktiebolag

Org.nr 556199-2578

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter