Proff

Steninge Slott Fastighet 32 AB

Org.nr559034-8487
AdressBRÖTVÄGEN 1, 191 40 Sollentuna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0584000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−6−7−12−14−7
Rörelseresultat efter avskrivningar−6−7−12−14−7
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader000−17−2
Resultat efter finansnetto−6−7−12−31−9
Resultat före skatt−6−7−12−31−9
Skatt på årets resultat00001
Årets resultat−6−7−12−31−8

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank506407197261 863
Summa omsättningstillgångar506407197261 864
Summa tillgångar506407197261 864
Summa fritt eget kapital0590597610641
Summa eget kapital50640647660691
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder0072661 172
Summa eget kapital och skulder506407197261 864
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Steninge Slott Fastighet 32 AB

Org.nr 559034-8487

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter