Proff

Stenavadet Fastigheter 1 AB

Org.nr556374-7988
AdressSmedsby 3, 591 96 Motala

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2022-12-31

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2022-122022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2022-122022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 8272 8272 6782 1432 440
Avskrivningar och nedskrivningar−907−907−830−733−733
Summa rörelsekostnader−2 265−2 265−2 632−1 780−1 635
Rörelseresultat efter avskrivningar56156146363805
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter22120
Räntekostnader och liknande resultatposter−180−180−190−197−243
Resultat efter finansiella tillgångar384384−142168562
Resultat före skatt114114586762
Skatt på årets resultat−24−24−12−14−14
Årets resultat9090465348

BALANSRÄKNING

2022-122022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar25 33312 53613 11712 21411 119
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar25 33312 53613 11712 21411 119
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar18614129106142
Kassa och bank4 4871 236940899982
Summa omsättningstillgångar7 1451 3401 0971 4511 180
Summa tillgångar32 47813 87614 21313 66512 299
Summa fritt eget kapital519485395349296
Summa eget kapital639605515469416
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder15 52010 52010 76010 76010 760
Leverantörsskulder3 18912431 36730
Summa kortfristiga skulder16 3192 7512 9092 4061 093
Summa eget kapital och skulder32 47813 87614 21313 66512 299
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stenavadet Fastigheter 1 AB

Org.nr 556374-7988

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter