Proff

Stegeholmshälsan AB

Org.nr556226-2039
AdressBredg. 13, 593 30 Västervik

Med fokus på hälsa och arbetsmiljö investerar du som arbetsgivare i långsiktig hållbarhet och lönsamhet för
din verksamhet. Vi hjälper dig att nå dit.

Stegeholmshälsan är en privat företagshälsovård med bred kompetens inom arbete, organisation och hälsa. Med sjuksköterskor, läkare, ergonom, arbetsmiljöingenjör, psykologer och administrativ personal med spetskompetens inom sina respektive områden kan vi erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar för att
skapa och bevara långsiktigt hållbara arbetsplatser. Arbetsrelaterad frisk- och sjukvård, förebyggande arbetsmiljöarbete, ledarskap- och teamutveckling, psykosocial arbetsmiljö samt utbildning är utgör vår kärnverksamhet.

Stegeholmshälsan servar såväl enmansföretag som arbetsgivare med flera hundra anställda, inom både privat och offentlig verksamhet. Varje kund, liten
som stor, har en kundansvarig att vända sig till i olika ärenden och tillsammans med denna planeras insatser på kort och lång sikt. Vi värdesätter relationer, kvalitet och trygghet och hos oss kan du se fram emot ett engagerat och personligt bemötande.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning11 69210 98111 69811 47711 136
Avskrivningar och nedskrivningar−33−33−58−128−229
Summa rörelsekostnader−11 627−10 955−11 098−11 553−12 292
Rörelseresultat efter avskrivningar6426600−77−1 157
Finansiella intäkter31101
Finansiella kostnader0−10−10
Resultat efter finansnetto6826601−78−1 156
Resultat före skatt6826601−67−632
Skatt på årets resultat−10−1000
Årets resultat5825601−67−632

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar30914562120248
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar30914562120248
Färdiga varor och handelsvaror044000
Kundfordringar2 0681 7211 5191 3941 314
Kassa och bank3 2213 5513 5962 4952 605
Summa omsättningstillgångar5 8775 7015 4214 5174 599
Summa tillgångar6 1865 8465 4834 6374 847
Summa fritt eget kapital3 2693 2123 1872 5752 642
Summa eget kapital3 5473 4903 4652 8532 920
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder863468332354647
Summa kortfristiga skulder2 6382 3562 0171 7841 916
Summa eget kapital och skulder6 1865 8465 4834 6374 847
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Stegeholmshälsan AB

Org.nr 556226-2039

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter