Proff

Spotify AB

Org.nr556703-7485
AdressRegeringsgatan 19 5TR, 111 53 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000
Ett eller fler bokslut avviker från standard. Ladda nerom du vill se bokslutet i originalversion.
2022-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.
2021-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.
2020-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.
2019-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.
2018-12Bokslutet har räknats om från en annan valuta till sek.

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 5479 492-8 50821 176
Löner övriga258 1811 753 6831 505 2001 134 1901 011 359

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning78 045 34161 116 84049 661 10644 387 27333 882 556
Avskrivningar och nedskrivningar−1 676 978−1 278 018−846 303−603 613−161 082
Summa rörelsekostnader−81 801 361−61 224 120−52 283 820−44 633 139−33 126 285
Rörelseresultat efter avskrivningar−3 756 021−107 290−2 622 715−245 868756 271
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter−441 4024 437 817−194 555272 384390 903
Räntekostnader och liknande resultatposter−425 931−126 376−138 985−283 023−64 072
Resultat efter finansiella tillgångar−4 623 3554 204 161−4 039 518−256 5061 083 102
Resultat före skatt−4 623 3554 204 170−4 039 518−256 5061 083 102
Skatt på årets resultat−134 151−148 957−9 874−45 840−374 454
Årets resultat−4 757 5064 055 213−4 049 392−302 346708 648

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar3 555 6514 240 8053 301 5362 229 295257 047
Materiella anläggningstillgångar1 578 795489 2471 513 8251 612 104294 928
Finansiella anläggningstillgångar27 334 27024 957 38924 131 32819 422 16518 179 740
Summa anläggningstillgångar32 468 71629 687 44228 946 67823 263 56318 731 715
Färdiga varor och handelsvaror334 922227 803104 70828 1449 916
Kundfordringar274 942411 734353 900312 147331 989
Kassa och bank10 722 70512 491 8258 740 3179 744 2476 305 164
Summa omsättningstillgångar25 019 85723 687 75717 286 87119 927 74319 282 121
Summa tillgångar57 488 56253 375 18846 233 54943 191 30638 013 836
Summa fritt eget kapital25 057 82825 822 96520 184 94821 911 55523 258 994
Summa eget kapital25 266 26126 144 57920 520 93622 243 94623 430 198
Summa avsättningar107 41454 142111 41177 057166 743
Summa långfristiga skulder950 1581 005 7491 038 6911 051 03695 462
Leverantörsskulder4 525 9503 561 9382 954 4192 655 0762 239 371
Summa kortfristiga skulder31 164 74126 170 72824 562 52119 819 26614 321 433
Summa eget kapital och skulder57 488 56253 375 18846 233 54943 191 30638 013 836
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Spotify AB

Org.nr 556703-7485

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter