Proff

Souls Of Love Sweden AB

Org.nr559222-4876
AdressS.T Göransgatan, 621 55 Visby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-10-15

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---
Löner övriga---
Föreslagen utdelning000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Omsättning2751320
Avskrivningar och nedskrivningar−7−7−8
Summa rörelsekostnader−272−156−19
Rörelseresultat efter avskrivningar4−24−18
Finansiella intäkter000
Finansiella kostnader000
Resultat efter finansnetto4−24−18
Resultat före skatt4−24−18
Skatt på årets resultat000
Årets resultat4−24−18

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-12
ValutakodSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar000
Materiella anläggningstillgångar132027
Finansiella anläggningstillgångar0130
Summa anläggningstillgångar133327
Färdiga varor och handelsvaror540
Kundfordringar000
Kassa och bank2760
Summa omsättningstillgångar502521
Summa tillgångar635948
Summa fritt eget kapital−2−6−2
Summa eget kapital484448
Summa avsättningar000
Summa långfristiga skulder000
Leverantörsskulder000
Summa kortfristiga skulder15150
Summa eget kapital och skulder635948
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Souls Of Love Sweden AB

Org.nr 559222-4876

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter