Proff

Solskydd Strömstad AB

Org.nr559024-8133
AdressHavregatan 12, 452 33 Strömstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---00
Löner övriga---00

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 7825 0541 5781 0461 633
Avskrivningar och nedskrivningar−38−5−11−11−11
Summa rörelsekostnader−2 352−4 036−1 207−1 079−1 311
Rörelseresultat efter avskrivningar4271 018372−32323
Föreslagen utdelning4000000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−7−3000
Resultat efter finansiella tillgångar4231 015372−32322
Resultat före skatt32369228511246
Skatt på årets resultat−66−143−61−3−54
Årets resultat2575492248192

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar31539721324
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar31539721324
Färdiga varor och handelsvaror1 2871 447147172172
Kundfordringar1649234323
Kassa och bank836684886447534
Summa omsättningstillgångar2 3262 2731 186881784
Summa tillgångar2 6422 6701 188894807
Summa fritt eget kapital1 4651 207658434426
Summa eget kapital1 5151 257708484476
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder494087512457
Summa kortfristiga skulder573959249266144
Summa eget kapital och skulder2 6422 6701 188894807
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Solskydd Strömstad AB

Org.nr 559024-8133

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter