Proff

Solskydd i Umeå AB

Org.nr556885-0266
Telefon090-240 00
AdressBjännsjö 712, 905 87 Umeå

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning760176391635821
Avskrivningar och nedskrivningar−12−20−50−81−42
Summa rörelsekostnader−1 105−795−381−395−661
Rörelseresultat efter avskrivningar−344−61810240160
Utdelningar125012500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter0000−1
Resultat efter finansiella tillgångar−591−61810240159
Resultat före skatt−26811144266153
Skatt på årets resultat0−11−33−59−37
Årets resultat−2680111207116

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar364883 1433 170
Finansiella anläggningstillgångar1 8532 500000
Summa anläggningstillgångar1 8882 54883 1433 170
Färdiga varor och handelsvaror180000
Kundfordringar04301334
Kassa och bank8733 369410154
Summa omsättningstillgångar120963 371430259
Summa tillgångar2 0082 6433 3793 5733 429
Summa fritt eget kapital1 8872 1552 2802 1701 963
Summa eget kapital1 9372 2052 3302 2202 013
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder15301047
Summa kortfristiga skulder458970240277
Summa eget kapital och skulder2 0082 6433 3793 5733 429
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Solskydd i Umeå AB

Org.nr 556885-0266

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter