Proff

Skånemejerier Försäljning AB

Org.nr556120-5245
AdressBoplatsgatan 6, 213 76 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD3 7563 7644 2294 1863 006
Löner övriga116 039116 879117 747108 78997 583
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 168 3883 829 4303 575 5733 144 3303 060 921
Avskrivningar och nedskrivningar−5 217−5 404−6 169−7 008−6 730
Summa rörelsekostnader−4 260 916−3 865 117−3 718 848−3 241 626−3 147 856
Rörelseresultat efter avskrivningar−92 528−35 687−143 275−97 296−86 935
Finansiella intäkter9 1957 4964 0581 5133 362
Finansiella kostnader−7 945−8 150−10 134−4 051−8 373
Resultat efter finansnetto−91 278−36 341−149 351−99 834−91 946
Resultat före skatt−76447 62176 76841 06118 956
Skatt på årets resultat−362−9 838−14 911−8 937−4 514
Årets resultat−1 12637 78361 85732 12414 442

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 6177 8946 6586 1735 201
Materiella anläggningstillgångar3 2605 3995 8919 38514 763
Finansiella anläggningstillgångar6 1948 015125 6086 2094 984
Summa anläggningstillgångar17 07121 308138 15721 76724 948
Färdiga varor och handelsvaror394276154191264
Kundfordringar338 738243 663221 835192 303184 138
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar821 948794 945791 985731 916659 479
Summa tillgångar839 019816 253930 142753 683684 427
Summa fritt eget kapital145 488146 614220 377161 146129 022
Summa eget kapital147 172148 298222 061162 830130 706
Summa avsättningar71 96659 27452 63443 93440 455
Summa långfristiga skulder005 9666 1084 914
Leverantörsskulder71 66876 28292 541106 52383 519
Summa kortfristiga skulder556 606533 662575 900493 737463 696
Summa eget kapital och skulder839 019816 253930 142753 683684 427
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Skånemejerier Försäljning AB

Org.nr 556120-5245

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter