Proff

Skånemejerier AB

Org.nr556820-8317
AdressBoplatsgatan 6, 213 76 Malmö

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0--0
Löner övriga7 3595 718-8 4095 163
Föreslagen utdelning30 000100 00020 40000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 667 9142 110 8652 089 8991 995 4371 997 609
Avskrivningar och nedskrivningar−2 806−1 975−2 194−2 516−2 378
Summa rörelsekostnader−2 533 866−1 952 015−1 878 689−1 811 391−1 850 334
Rörelseresultat efter avskrivningar134 048158 850211 210184 046147 275
Finansiella intäkter68 25332 17837 89640 87849 086
Finansiella kostnader−55 228−31 246−40 459−40 818−49 057
Resultat efter finansnetto147 073159 782208 647184 106147 304
Resultat före skatt84 262467431316456
Skatt på årets resultat−17 219−70−11338188
Årets resultat67 043397318354644

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar12 64110 0918 07810 80612 209
Finansiella anläggningstillgångar462 319462 433462 869582 035582 094
Summa anläggningstillgångar474 960472 524470 947592 841594 303
Färdiga varor och handelsvaror3 1352 4313 0631 441710
Kundfordringar26 67723 66621 94423 52715 438
Kassa och bank280 963404 956305 887151 82981 539
Summa omsättningstillgångar950 799960 547950 696822 183851 312
Summa tillgångar1 425 7591 433 0711 421 6431 415 0241 445 615
Summa fritt eget kapital349 216382 173402 176401 858401 504
Summa eget kapital349 266382 223402 226401 908401 554
Summa avsättningar72 10866 74769 01269 51170 958
Summa långfristiga skulder004561 00251 122
Leverantörsskulder298 447192 491168 063161 307171 194
Summa kortfristiga skulder970 571978 330944 054935 460913 922
Summa eget kapital och skulder1 425 7591 433 0711 421 6431 415 0241 445 615
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Skånemejerier AB

Org.nr 556820-8317

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter