Proff

SilverPark Media AB

Org.nr559178-3468
AdressWallenbergsgatan 1 A, 412 59 GÖTEBORG

SilverPark Media grundades 2015 och driver flera informationsbaserade webbportaler inom kost och träning. Under 2019 skapades träningsmärket Thunder Fitness som idag står för huvuddelen av verksamheten.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-11-05

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----
Löner övriga----

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 5823 2391 437596
Avskrivningar och nedskrivningar0000
Summa rörelsekostnader−2 581−3 028−1 297−588
Rörelseresultat efter avskrivningar12101409
Utdelningar00800
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0000
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−300
Resultat efter finansiella tillgångar02071409
Resultat före skatt01551069
Skatt på årets resultat0−34−23−2
Årets resultat0121837

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0000
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar0000
Summa anläggningstillgångar0000
Färdiga varor och handelsvaror59996835822
Kundfordringar5500
Kassa och bank009993
Summa omsättningstillgångar6291 003474114
Summa tillgångar6291 003474114
Summa fritt eget kapital131131907
Summa eget kapital18118114057
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder556000
Leverantörsskulder109121196
Summa kortfristiga skulder30667529957
Summa eget kapital och skulder6291 003474114

Ladda ner gratis årsredovisning

SilverPark Media AB

Org.nr 559178-3468

Profile-7031609

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter