Proff
Proff

SilverPark Media AB

Org.nr559178-3468
AdressWallenbergsgatan 1 A, 412 59 GÖTEBORG

SilverPark Media grundades 2015 och driver flera informationsbaserade webbportaler inom kost och träning. Under 2019 skapades träningsmärket Thunder Fitness som idag står för huvuddelen av verksamheten.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-092021-092020-092019-09
Startdatum

2021-10-01

2020-10-01

2019-10-01

2018-11-05

Slutdatum

2022-09-30

2021-09-30

2020-09-30

2019-09-30

LÖNER

2022-092021-092020-092019-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-092021-092020-092019-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 582

3 239

1 437

596

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−2 581

−3 028

−1 297

−588

Rörelseresultat efter avskrivningar

1

210

140

9

Utdelningar

0

0

80

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

−3

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

0

207

140

9

Resultat före skatt

0

155

106

9

Skatt på årets resultat

0

−34

−23

−2

Årets resultat

0

121

83

7

BALANSRÄKNING

2022-092021-092020-092019-09
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

599

968

358

22

Kundfordringar

5

5

0

0

Kassa och bank

0

0

99

93

Summa omsättningstillgångar

629

1 003

474

114

Summa tillgångar

629

1 003

474

114

Summa fritt eget kapital

131

131

90

7

Summa eget kapital

181

181

140

57

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

55

60

0

0

Leverantörsskulder

109

121

19

6

Summa kortfristiga skulder

306

675

299

57

Summa eget kapital och skulder

629

1 003

474

114

Ladda ner gratis årsredovisning

SilverPark Media AB

Org.nr 559178-3468

Profile-7031609

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter