Proff

Sgs Analytics Sweden AB

Org.nr556152-0916
AdressOlaus Magnus Väg 27, 583 30 Linköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 3412 2901 6741 7171 258
Löner övriga144 383143 432132 629134 974117 069
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning440 183426 078418 340405 931361 639
Avskrivningar och nedskrivningar−14 422−13 135−15 473−13 758−12 710
Summa rörelsekostnader−421 282−395 429−367 437−357 911−319 118
Rörelseresultat efter avskrivningar18 90130 64950 90348 02042 521
Finansiella intäkter42343319 78723
Finansiella kostnader−62−110−693−387−3 566
Resultat efter finansnetto18 88130 57350 24367 41938 978
Resultat före skatt13 61021 18560543 32123 703
Skatt på årets resultat−3 150−4 570−593−6 379−5 444
Årets resultat10 46016 6151236 94218 259

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6696231 2291 8172 357
Materiella anläggningstillgångar59 03554 70362 84358 19146 642
Finansiella anläggningstillgångar35 81411300125 238
Summa anläggningstillgångar95 51755 43964 07260 008174 237
Färdiga varor och handelsvaror8 4019 4748 6416 9937 204
Kundfordringar64 74555 09553 23553 17556 070
Kassa och bank24 24959 526147 25823 29923 296
Summa omsättningstillgångar136 210157 766224 121184 54498 146
Summa tillgångar231 728213 205288 193244 552272 383
Summa fritt eget kapital137 702127 053113 067113 05676 520
Summa eget kapital140 182129 722115 511115 50078 557
Summa avsättningar01 022000
Summa långfristiga skulder00113 93924 489104 586
Leverantörsskulder22 73329 22220 89421 70423 005
Summa kortfristiga skulder79 64475 21058 74367 10259 601
Summa eget kapital och skulder231 728213 205288 193244 552272 383
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sgs Analytics Sweden AB

Org.nr 556152-0916

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter